Boris Godunov

Tonsättare: Modest Musorgskij.
Libretto/text: Modest Musorgskij efter Alexandr Pusjkins skådespel med samma namn och (2:a versionen) efter Nikolaj Karamsins Ryska rikets historia.
Undertitel/nr: första versionen: musikaliskt-sceniskt verk i fyra delar (sju scener), 1868-69; andra versionen: opera i en prolog och fyra akter, 1871.72.
Uruppförande: andra versionen: 8 februari 1874 på Marinskijteatern i S:t Petersburg.
Personer: Boris Godunov (bas)
hans båda barn Fjodor (mezzosopran) och Ksenija/Xenia (sopran)
Ksenijas amma (alt)
Furst Vasilij Ivanovitj Sjujskij (tenor)
Andrej Tjeklalov, dumans sekreterare (baryton)
Pimen, krönikör, munk (bas)
Grigorij Otrepiev, novis, lärjunge till Pimen, "Den falske Dmitrij" (tenor)
Marina Mnitjek, dotter till Vojvoden av Sandomir (mezzosopran)
Rangoni, hemlig jesuit (baryton eller bas)
Varlaam (bas) och Misail (tenor), två tiggarmunkar
En krogvärdinna (mezzosopran)
En svagsint (tenor)
Nikititj, fogde (baryton eller bas)
Mitjutja, bonde (bas)
En livbojar (tenor)
Krutjev, bojar (tenor)
Lavitskij (baryton eller bas) och Tjernovskij (baryton eller bas), jesuiter
bojarer, bojarbarn, streltser, vakter, soldater, polska adelsmän, flickor från Sandomir, tiggarmunkar, invångare i Moskva, landstrykare (kör)
pojkar (barnkör)
Tid och plats: Ryssland och Polen, 1598-1605.

Opera av Mussorgskij, uppförd (i reviderad och förkortad version) i S:t Petersburg 1874; senare bearbetad av Rimskij-Korsakov, vars version blev känd även utanför Ryssland. Det ursprungliga verket uppfördes i sin helhet i Leningrad 1928. Libretto av kompositören efter Pusjkins drama om den historiske tsaren (d. 1605).
PM75


Handling/innehåll:
Akt- och scenindelning följer den så kallade originalversionen ("Original-Boris") från 1871-72, med tillägg från den så kallade urversionen ("Ur-Boris") från 1868-69.

Prolog
Scen 1. Novodevtjijklostrets gård utanför Moskva. I Ryssland råder skräck, våld och hungersnöd. De fattiga Moskvaborna har flytt till klostret och tvingas till bön av fogden Nikititj och hans knutpiska. Ingen vet exakt varför. Först av Tjeklalov, dumans sekreterare, får de vetskap om anledningen till aktionen: Bojaren Boris Godunov har valts till ny tsar, men vill inte låta kröna sig. Pilgrimer drar till klostret och ber om räddning för den anarki som breder ut sig i Ryssland. En ny tsar skulle behövas.
Scen 2. Kremls torg i Moskva. Furst Vasilij Sjujskij kräver att den nye tsaren skall hyllas. Folket, som har beordrats till Kreml, prisar tsaren. Boris Godunov har beslutat sig att låta sig krönas och visar sig för folkmassan. Han böjer underdånigt knä inför Gud och bjuder folket till kröningsfest. Folkmassan hyllar nu frivilligt och av hela sitt hjärta tsar Boris.

Akt I.
Scen 1. Natt. En munkcell i Tjudovklostret. Munken Pimen har levt ett omväxlande liv, men känner sig nu av Gud kallad att skriva en krönika över Rysslands historia. Han beskyller de mäktiga för världens orättfärdighet och lidande. Pimens lärjunge, den unge munken Grigorij, sörjer över att han redan vid så unga år skall tvingas leva ett undanskymt klosterliv, och frågar Pimen om mordet på tsarevitj Dmitrij i Uglitj, eftersom munekn befunnit sig där vid tidpunkten för mordet. Enligt dennes mening mördades Dmitrij av Boris Godunov. Tsarevitj Dmitrij skulle nu ha varit i samma ålder som Grigorij.
Scen 2. Ett värdshus vid rysk-litauiska gränsen. Krogvärdinnan är ensam och längtar efter kärlek. Tre gäster infinner sig: den från klostret förrymde Grigorij samt de båda tiggarmunkarna Misail och Varlaam. Grigorij vill fly över gränsen till Litauen. De båda tiggarmunkarna beställer vin. Av värdinnan får Grigorij reda på hur han skall ta sig över gränsen. ryska gränsvakter dyker upp. Varlaam och Misail säger sig vara präktiga tiggarmunkar, medan Grigorij utger sig för att vara deras följeslagare. Befälhavaren, som är analfabet, tar fram en ukas från tsaren och kräver att Grigorij skall läsa upp den. Grigorij inser att det är en efterlysning som beskriver honom själv och ändrar därför beskrivningen för att passa in på Varlaam. När han genomskådas, räddar han sig genom att hoppa ut genom ett fönster.

Akt II.
Scen 1. (originalversionen från 1869) Tsarens gemak i Kreml i Moskva. Tsarens dotter Ksenija sörjer sin avlidne trolovade. Tsarens son, tsarevitj Fjodor, studerar geografi. Den mäktige tsaren förmår inte lindra sin älskade dotters smärta, lika lite som han efter sex års fred har kunnat lindra folkets nöd. Hans misslyckanden gör honom förvirrad och försvagar hans politiska ställning. Han misstror bojarerna. Den mäktige furst Sjujskij prövar tsarens viljestyrka och finner härskaren svag. Den rysta tronen hotas av en upprorsmakare, som utger sig för att vara tsarevitj Dmitrij, men som i själva verket är Grigorij.
Scen 1. (versionen från 1872) Tsarens gemak i Kreml i Moskva. Tsarens dotter Ksenija sörjer sin avlidne trolovade. Varken brodern eller amman lyckas trösta henne. Tsaren kan lika lite lindra dotterns smärta som folkets nöd. Han känner sig skyldig till mordet på tsarevitj Dmitrij. Sonen berättar för honom att den bortskämda papegojan tyranniserar tjänsteflickorna. Händelsen framställs som en allegori, där papegojan företräder folkets mening. De politiska misslyckandena gör tsaren förvirrad och försvagar hans politiska ställning. Han misstror bojarerna. Den mäktige furst Sjujskij prövar tsarens viljestyrka och finner härskaren svag. Den rysta tronen hotas av en upprorsmakare, som utger sig för att vara tsarevitj Dmitrij, men som i själva verket är Grigorij.

Akt III.
Scen 1. Marina Mnitjeks budoar på slottet i Sandomir i Polen. Den äregiriga Marina Mnitjek lockas inte av guld eller kärlek, utan eftersträvar makt. Med hjälp av Grigorij, som utger sig för att vara tsarevitj Dmitrij, vill hon bli tsaritsa av Ryssland. Jesuiten Rangoni kräver att hon endast skall inlåta sig med Grigorij om denne lovar att återinföra den romersk-katolska tron i Ryssland.
Scen 2. Slottet i Sandomir. Trädgården. Månljus natt. Marina har låtit kalla Grigorij till en rendezvous. Hon lovar att skänka honom sin kärlek om han blir tsar. Den förälskade Grigorij går med på hennes förslag.

Akt IV.
Scen 1. (urversionen från 1869) Torget utanför Vasilij-Blasjennij-katedralen. Ryssland plågas av nöd och elände och de fattiga samlas utanför katedralen i hopp om allmosor. Man utbyter nyheter. Inuti katedralen skall den avfallne munken Grigorij bannlysas. Men det hungrande folket tror att denne är den återuppståndne Dmitrij och ser i honom en räddare i nöden. Barnen hånar en sinnesslö man och stjäl hans kopek. Tsaren och hans följe lämnar katedralen, och folket ber om allmosor. Den sinnesslöe tilltalar tsaren och den mäktige Boris ber honom, den eländigaste bland tsarens undersåtar, att bedja för honom. Men den sinnesslöe vägrar, eftersom han inte vågar bedja för en barnamördare.
Scen 1. (versionenfrån 1872) Stora salen i Kreml i Moskva. Bojarernas råd dömer upprorsmakaren och alla som stöder honom till döden. Sjujskij dröjer kvar. Han har i hemlighet låtit spionera på tsaren och berättar om hur den skräckslagne Boris tror sig se den mördade tsarevitj Dmitrijs spöke. Härskaren verkar ha blivit vansinnig. Men när Boris dyker upp har han återfått sina sinnesförmågor och tar itu med regeringsbestyren. Sjujskij låter föra fram en gammal man. Det är Pimen, som berättar om ett under som har ägt rum vid den mördade tsarevitj Dmitrijs grav. Därmed har Boris fått sin dom. Tsaren känner hur döden närmar sig, ropar på sonen och förbereder denne på att ärva tronen.
Scen 2. En skogsglänta utanför Kromy. I Ryssland råder anarki. Landstrykare har fångat en bojar och vill döda honom. Varlaam och Misail manar till uppror mot den sataniske tsar Boris. Det eländiga folket gör uppror och griper två jesuiter, som skall hängas som de första offren. Men då närmar sig den falske Dmitrijs tåg. Usurpatorn hälsas av folkets jubel. Den falske Dmitrij, Grigorij, lovar att han som ny tsar skall bringa lycka åt Ryssland och befaller att bojaren och de båda jesuiterna skall släppas, varefter han drar vidare mot Moskva. Folkmassan följer honom. Endast den sinnesslöe stannar kvar och beklagar Rysslands bittra öde.


.
Länkar: Boris Godunov
Länkar redigerade 2016-03-21
.
Boris Godunov i IMDb Noter till Boris Godunov i IMSLP Boris Godunov i engelska Wikipedia Boris Godunov i svenska Wikipedia Boris Godunov på Youtube                Källor: Opera, Könemann 1999 ; Prismas Musiklexikon 1975