.
Walton, Sir William

Levnad: 1902-83.
Från: England.
Verksam som: tonsättare.
Musikgenre: ..konstmusik.
Verk: Huvudsakligen självlärd; visade tidigt inflytande från Stravinskij och jazzen, t ex i Facade.(recitatör och instrument; senare arr. för orkester); har även vissa förbindelser till Elgar, t ex i Kröningsmarsch. Andra verk, präglade av vital rytmik och främst diatonisk.harmonik, upptar en symfoni, konserter för viola (se Hindemith) och violin, en Sinfonia concertante för piano och orkester, kantaten Belshazzar's feast (Belsazars gästabud), operan Troilus and Cressida, orkesterarrangemang av Bachverk för baletten.De kloka jungfruarna, stråkkvartett (1947) och violsonat (1949), den senare med ett av sina temata bildad av alla tolv tonerna i den kromatiska skalan (men inte utformat i tolvtonsteknik).
PM75

Öppnar index över Läsesalongens pressklipp i nytt fönster.....Länkar till internet
I hemlandet en av sin tids populäraste tonsättare.
Väv97

 

.
Länkar:  Walton, William
 
Länkar kontrollerade 2005-06-16
.
.

.


Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Vem är vem i klassisk musik, Rabén Prisma 1997
MusikSök 1998-2005