Igor Stravinskij (Även Stravinsky)

Från: född i Ryssland, som han lämnade 1914; bodde främst i Paris, fransk medborgare 1934; bosatte sig i USA 1939, amerikansk medborgare 1945.
Född: Igor Fiodorovich Stravinskij 17 juni 1882 i Oranienbaum, Ryssland.
Död: 6 april 1971 i New York, USA.
Verksam som: tonsättare; även musiker och dirigent.
Instrument: piano.
Musikgenre: klassisk musik.
Verk »
Aktiv: 1910-talet ; 1920-talet ; 1930-talet ; 1940-talet ; 1950-talet ; 1960-talet.

Öppnar index över Läsesalongens pressklipp i nytt fönster
Länkar till internet

En av 1900-talsmusikens mest prominenta gestalter. - - -
Hans egen musikaliska profil var alltför personlig och mångfasetterad för a
tt någon efterföljare skulle våga sig på direkta efterbildningar, men som impulsgivare fick han den största betydelse och räddade säkert många estetiska ideal som annars lätt kunde gått förlorade bland stilströmningarna.
Väv97


Elev till Rimskij-Korsakov. Vann berömmelse med verk före 1914: baletterna Eldfågeln, Petrusjka och Våroffer (med användning av en enorm orkester och "vilda" dynamiska element). Utvecklade senare en neoklassisk tendens ("tät" form, reserverad dynamik, undvikande av "känslor"), vars stränghet visserligen modifierades under 1930-talet. Visade intresse för jazzen (se Historien om en soldat); byggde baletten Pulcinella på musik som antas vara av Pergolesi; sökte sig till Mozarts teknik i The rake's progress (1951, Stockholm 1961 "Rucklarens väg").
PM75.
Verklista: Igor Stravinskij
(Listan är inte komplett)
.
Symfonier:
Psalmsymfonin (med kör) 1930
Symfoni i C 1940
Symfoni i tre satser 1945
.
Andra orkesterverk:
Den nationella perioden  
Eldfågeln (balett) 1910
Petrusjka (balett) 1911
Våroffer (balett) 1913
.
Den neoklassicistiska och neobarockperioden
Pulcinella (balett) 1920
Feens kyss (Le baiser de la fée) (balettsvit) 1928
Apollon Musagète (balett) 1928
Capriccio för piano och orkester 1929/1949
Violinkonsert i D 1931
Dumbarton Oaks, konsert i Ess 1938
Danses concertantes x
Orfeus (balett) 1948
.
Tolvtonsperioden
Agon (balett) 1957
Satser för piano och orkester x
.
Kammarmusik:
Tre stycken för stråkkvartett 1914
Concertino för stråkkvartett 1920
Oktett för träblåsare 1923
.
Diverse musik:
Historien om en soldat 1918
Les Noces (balett/danskantat) 1917
Symfonier för träblåsare 1920/1947
Ebony Concerto 1945
.
Vokalmusik:
Rucklarens väg (opera) 1951
Oedipus Rex (operaoratorium) 1927
Sakral sång till S:t Markus minne x


.
Länkar: Igor Stravinskij
Länkar redigerade 2015-06-17
.
http://musikhistoria.se/stravinskij-musik/
Igor Stravinsky i Discogs Igor Stravinskij i IMDb Igor Stravinskij i engelska Wikipedia Igor Stravinskij i svenska Wikipedia Igor Stravinskij på Youtube              Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Vem är vem i klassisk musik 1997 ;
Klassisk musik, Forum 1992 ; Wikipedia