.
Sjögren, Emil

Levnad: 1853-1918.
Från: Sverige.
Verksam som: tonsättare.
Musikgenre: ..klassisk.
Verk: kammarmusik (bl a fem violinsonater) orgelmusik och framför allt sånger, där han framstår som en sensibelt lyrisk musiker, stilistiskt orienterad dels till fransk musik, dels till allm. nordiska stildrag. Hans "svenska" anknytning är märkbar men mindre påtaglig.
Aktiv: 1980-talet ; 1880-talet ; 1890-talet ; 1900-talet ; 1910-talet.

.
En av senromantikens finaste lyriker i vårt land.
Väv97
.

Källor: PM75 ; Väv97
MusikSök 1998-2007