.
Praetorius, Michael

Levnad: ca 1571-1621.
Från: Tyskland.
Verksam som: tonsättare, musiker, musikskriftställare.
Instrument: orgel.
Musikgenre: ..klassisk.
Musikstil: bl a oralbearbetningar och motetter och utgav också Terpsichore (1612), en samling franska dansmelodier i flerstämmig sättning.


Vid sidan av Heinrich Schütz, Hans Leo Hassler m.fl. räknas Praetorius till Tysklands främsta tonsättare under 1600-talets första hälft.
Väv97

 

Källa: Väv97
MusikSök 1998-2006