Krzysztof Penderecki

Från: Polen.
Född: 23 november 1933 i Dębica.
Verksam som: tonsättare, dirigent, pedagog.
Musikgenre: ..konstmusik.
Verk: Anaklasis (för stråkorkester och slagverksgrupper, 1960), Threnos für die Opfer von Hiroshima (klagosång för 52 solostråkar, 1960), Lukaspassionen (1966) , symfonier, kör- och orkesterverk, operor, oratorier.
Levnad: 1950-talet ; 1960-talet ; 1970-talet ; 1980-talet ; 1990-talet ; 2000-talet
; 2010-talet.

Öppnar index över Läsesalongens pressklipp i nytt fönster.....Länkar till internet

Länge i avantgardets förtrupp, numera postromantisk traditionalist.
Väv97


Var i början påverkad av Webern och hans seriella stil. Senare har han influerats av Boulez, Stravinskij samt Henry Cowell och clustertekniken. Klangen har en dominerande roll i hans tonspråk, och klangsubstanserna spaltas ständigt upp. De enskilda tonerna förändras genom vibraton, tremolon, förskjutningar i mikrointervall och variationer i spelsätt och tonbildningar.
BM03


.
Länkar: Krzysztof Penderecki
Länkar kontrollerade 2016-01-12
.
Krzysztof Penderecki i IMDb Krzysztof Penderecki på Youtube Krzysztof Penderecki i engelska Wikipedia
Krzysztof Penderecki i svenska WikipediaKällor: Väv97 ; BM03 ; Wikipedia
MusikSök 1998-2016