Olsson, Sture

Levnad: f. 1919 i Uppsala, d. 1987.
Från: Sverige.
Verksam som: musiker, lärare, arrangör, tonsättare, uppslagsverksförfattare
(Kroumata).
Instrument: piano, valthorn, slagverk, trummor.
Musikgenre: ..klassisk, populärmusik, jazz.
Verk: körmusik, kammarmusik, orkestermusik (däribland en symfoni), teater- och filmmusik, läroböcker i trumslagning, en skolsångbok (Den blå musikboken), en harmonilära (manus) mm.
Aktiv: 1940-talet ; 1950-talet ; 1960-talet ; 1970-talet. 

Källa: Kroumata, Svensk Skolmusik AB 1985
MusikSök 1998-2009