Nilsson, Torsten

Levnad: f. 1920, d. 1999.
Från: Sverige.
Verksam som: kantor, musiker, tonsättare.
Instrument: orgel.
Musikgenre: ..klassisk.
Musikstil: kyrkooperorna Ur jordens natt (1968), Dantesvit och Skapelsen (båda 1969), Magnificat (1967) och andra verk för orgel, vokalverk, bl a Ångestens och rädslans hymner (1967). Pianokonserten Steget över tröskeln (1976).
Aktiv: 1960-talet ; 1970-talet ; 1980-talet ; 1990-talet.

Öppnar index över Läsesalongens pressklipp i nytt fönster

 

Källor: Väv97 ; PM75
MusikSök 1998-2008