.
Mascagni, Pietro

Levnad: 1863-1945.
Från: Italien.
Verksam som: tonsättare, dirigent, konservariedirektör.
Musikgenre: ..klassisk.
Musikstil: Cavalleria Rusticana, andra operor, t ex Vännen Fritz, Iris och maskerna (Le Maschere). Bland övriga verk må nämnas två symfonier, ett rekviem.


En av "verismens" första och mest prominenta företrädare.
Väv97


.
Länkar:  Mascagni, Pietro  
Länkar kontrollerade 2001-11-25
. .
http://www.mascagni.org/


Källor: PM75 ; Väv97
MusikSök 1998-2005