.
Marenzio, Luca

Levnad: 1553-1599.
Från: Italien.
Verksam som: tonsättare.
Musikgenre: ..klassisk.
Verk: mer än 200 madrigaler samt en mässa och annan kyrkomusik.


Tillsammans med Claudio Monteverdi och fursten Gesualdo da Venosa var Marenzio en av de främsta av de sena madrigaltonsättarna i Italien, redan under sin livstid mycket uppskattad.
Väv97

 

.
Länkar:  Marencio, Luca
Länkar kontrollerade 2001-11-25
. .
http://www.karadar.it/Dictionary/marenzio.html

 

Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Vem är vem i klassisk musik, Rabén Prisma 1997 ;
bild från Karadar
MusikSök 1998-2005