Järvefelt, Göran

Levnad: f. 1947, d. 1989.
Från: Sverige.
Verksam som: x
Instrument: x
Musikgenre: ..x
Musikstil: x
Aktiv: x

.Öppnar index över Läsesalongens pressklipp.....Länkar till internet.....Diskografi
x

 

.
Länkar:  x
Länkar kontrollerade xxxxxx
.
inga länkar än
inga länkar än

.


.
Skivor:  x........- Inga skivor i KHs ref 2009-04-24........ = i KHs ref 2009-04-24
.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

 

Källa: x
MusikSök 1998-2009