Franck, César

Levnad: f. César Auguste Franck 10 december 1822, d. 8 november 1890.
Från: Belgien.
Verksam som: tonsättare, även musiker.
Instrument: orgel.
Musikgenre: ..klassisk.
Verk: bland verken märks en symfoni, Le Chasseur maudit, Les djinns och andra symfoniska dikter, Symfoniska variationer för piano och orkester; pianokvartett och annan kammarmusik; piano- och orgelverk, många sånger, kyrkliga kantater, bl a Les béatitudes och Rédemption, tre operor (en ouppförd och outgiven).
Aktiv: 1840-talet ; 1850-talet ; 1860-talet ; 1870-talet ; 1880-talet.


En av högromantikens märkligaste gestalter.
Väv97Källor: PM75 ; Väv97
MusikSök 1998-2008