Florence Foster Jenkins

Från: USA.
Född: Nascina Florence Foster 19 juli 1870 (SM75) / 1868 (Wiki) i Wilkes-Barre, Pennsylvania.
Död: 26 november 1944 i New York City.
Verksam som: sångerska.
Musikgenre: klassisk musik.
Aktiv: 1910-talet ; 1920-talet ; 1930-talet ; 1940-talet.

Länkar till internet

Genom ett stort fädernearv kunde Jenkins framträda som mecenat, främst åt en av henne grundad Verdiklubb. Fullt utlopp för sin konstnärliga kallelse fick hon dock först när hon började ge privata konserter, där de av henne själv högst personligt designade dräkterna alltid utgjorde ett viktigt inslag.
Jenkins hade blott erhållit rudimentär sångutbildning, men hade ändå en ovanligt välegaliserad röst: den klingade lika förskräckligt över hela det begränsade omfånget. Härtill kom hennes eminenta förmåga att intonera varje ton felaktigt, att sjunga helt egna intervall och hennes originella rytmuppfattning, som blott undantagsvis sammanföll med ackompanjatörens.
- - - Som den koloratursopran hon ansåg sig vara, gav hon sig i kast med de mest krävande verk. - - -
SM75


.
Länkar: Florence Foster Jenkins
Länkar kontrollerade 2017-02-04
.
  Florence Foster Jenkins i IMDb Florence Foster Jenkins på Youtube Florence Foster Jenkins i engelska Wikipedia
Florence Foster Jenkins i svenska WikipediaKällor: SM75 ; Wikipedia
MusikSök 1998-2017