Cecilia St. Cecilia

Från: Italien.
Född: ca 200 (Wikipedia).
Död: led martyrdöden 200- eller 300-talet på Sicilien (PM75), ca 230 (Wikipedia).
Verksam som: helgon.

Länkar till internet

Romerskt helgon, nu musikens skyddshelgon (årlig festdag 22 november). Hennes samband med musiken är uppdiktat och uppkom på 1400-talet.
PM75


.
Länkar: Cecilia
Länkar kontrollerade 2017-04-08
.
  Cecilia i engelska Wikipedia
Cecilia i svenska WikipediaKälla: Prismas Musiklexikon 1975
MusikSök 1998-2017