zigenarskala


en i bl.a. den romska musiken förekommande mollskala med överstigande intervall mellan skaltonerna 3 - 4 och 6 - 7, t.ex. c d ess fiss g ass h c. Troligen av orientaliskt ursprung.
PM75Källa: Prismas Musiklexikon 1975
MusikSök 1998-2017