zarzuela


spansk opera från 1600-talet med (ofta satirisk) talad dialog.
PM75

[θarˈθwela], spansk form av opera, seriös eller komisk men båda slagen med talad dialog. Zarzuela förekom ca 1650-1750 som aristokratisk konstform och återupplivades ca 1850 i populärare stil.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985