wolf, Wolfton


Wolfton
(ty.) se vargton.
PM75

wolf
(ty., "varg"), även kallad "vargton", uppträder ofta på stråkinstrument, lokaliserad till en viss ton (hos fioler ofta fG-strängen), som klingar dovt och skramlande eller skällande. Wolf, som är ett betydande fel, beror på att instrumentets kropp har denna egenton och vid dess ansättande ger en speciell, icke önskvärd resonans, som stör den riktiga, allmänna resonansen.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985