voluntary


(eng.) ett orgelstycke lämpat som inledning till eller avslutning av gudstjänsten.
PM75

[vå´llønt(ø)ri] (eng.), eg. "fri komposition", har i engelskan använts i flera betydelser: improvisation, preludium, improvisationsartat stycke över huvud taget. Det förekommer alltifrån virginalisterna och bl.a. hos Purcell som titel på olika instrumentalstycken men avser i senare tid speciellt kyrkliga orgelpreludier.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985
MusikSök 1998-2017