volti


vänd!; volti subito (förk. v.s.), en anvisning använd (särskilt i äldre musik) för att förhindra att man gör ett avbrott i musiken vid vändning av bladet, eller för att ange att en insats börjar överst på nästa sida (om en spelande har haft paus på föregående sida).
PM75

[vå´ll-] (ital.), vänd (notbladet); volti subito [so´-], förkortat V. S., vänd snabbt.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985
MusikSök 1998-2017