vokalis


en komposition för sång, utan text; antingen avsedd som övnings- eller konsertstycke.
PM75

sång på vokal i stället för text. Vokalis förekommer i stor utsträckning som övning (även kallad solfège) men spelar även en roll i konstmusiken; se vidare röst.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985
MusikSök 1998-2017