virvel


på en trumma en snabb följd av toner, som gradvis ökas till ett oavbrutet ljud. Tekniken varierar hos olika typer av trummor; på bastrumman spelas virveln med en hand på var sida.
PM75

hastig, jämn serie av slag på trumma, puka, bäcken eller triangel; åstadkommes hos pukan genom alternerande slag med två pukstockar, hos trumman likaså men med dubbla slag av vardera trumstocken, varav den stora hastigheten.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985