virelai


form av medeltida fransk sång.
PM75

fransk medeltida dikt- och musikform av stor betydelse, i relativt konstfullt uppbyggda strofer, liksom rondeau med återkommande omkväde. Virelai odlades av trouvèrerna och inom den tidigare polyfonin; dess byggnad återfanns exakt hos den italienska ballata och trängde även in i många andra av 1300- och 1400-talens sångformer.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985