vindmaskin


en attiralj i teatermaskineriet som imiterar vinden (vanligen med hjälp av en roterande, tygklädd cylinder) – använd i några verk, t.ex. R. Strauss Don Quixote.
PM75

på teatern hemmahörande bullerapparat, vars vinande ljud åstadkoms av friktion vid kringvridande av en stor trätrumma, som gnider mot ett tyghölje. Vindmaskin föreskrivs i några moderna partitur, bl.a. i Richard Strauss' Don Quijote och Alpsymfoni.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985
MusikSök 1998-2017