vibration


svängningen fram och tillbaka hos en sträng, stämbanden, en anslagen hinna (ett trumskinn t.ex.) eller en luftpelare, varigenom en musikalisk ton åstadkommes. Vibrationens amplitud (svängningens största avstånd från jämviktsläget) är i akustiken ett mått på dess energi och anger ljudstyrkan. Se även frekvens.
PM75Källa: Prismas Musiklexikon 1975
MusikSök 1998-2017