vesper


aftongudstjänst, den näst sista av den katolska kyrkans dagliga bönetider (se tidegärd), bibehållen i svenska kyrkans aftonsång. I motsats till den övriga tidegärden lämnar vespern plats för konstmässigt utarbetade musikaliska sättningar, och dess fem psalmer och avslutande Magnificat har komponerats som helhet av många tonsättare, bl..a Monteverdi och Mozart.
MO85Källa: Musikordboken 1985
MusikSök 1998-2017