växelton


ackordfrämmande ton som inträder stegvis från en ackordton och återgår till denna. Den enklare formen kallas även återgångston, den mer utbyggda är en s.k. cambiata.
PM75

annat namn på obetonad språng- eller återgångston.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985
MusikSök 1998-2017