vargton


(ty. Wolfton) en missljudande och störande biton, som under vissa förutsättningar uppstår hos stränginstrument, när en strängs svängningstal ligger nära ljudlådans eget svängningstal; vibrationen övergår till denna och ger oktaven över strängtonen med en obehaglig klangfärg; särskilt på violoncellen kan vargtonen uppträda i vissa situationer.
PM75

se wolf.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985
MusikSök 1998-2017