trouvère


försvenskat trovär, den nordfranska motsvarigheten till trubadurerna; de skrev och sjöng på den nordfranska provinsens språk, ej på provensalska.
PM75

se trubadur.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985