triol


en grupp med tre toner (eller toner och pauser) av lika tidsvärde, skrivna där två, fyra eller annat antal toner anges genom taktartssignaturen, t.ex. en tretonsgrupp i en 2/4-takt.
PM75

grupp om tre lika långa noter, som tillsammans tar lika lång tid som normalt två av samma slag; betecknas med 3 och eventuellt klammer eller båge.
MO85
Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985