tonsättare


Den i svenskt språkbruk numera vanligaste beteckningen för en skapande konstnär, vars huvuduppgift är att komponera (jfr komposition); termens sanktion framgår av yrkesmannaanslutningen Föreningen svenska tonsättare. På senare tid har andra ursprungligen synonyma beteckningar etablerats, bl.a. stundom hos tonsättare med elektronmusik eller text/ljudkompositörer, som inte på samma sätt sammanfogar "toner" i traditionell bemärkelse och därför kallar sig komponist (vilket är den brukliga termen på bl.a. danska, norska och tyska. För populärauktorer används ofta (populär)kompositör (jfr franska compositeur, italienska compositore, spanska compositor; ryskan och andra slaviska språk använder motsv. till "kompositör", ryska kompozitor; engelska composer).
SM79Källa: Sohlmans musiklexikon 1979