tonal


1 om toner (i ett verks tonala struktur)

2 om tonalitet som motsats till atonalitet (t.ex. en tonal komposition, d.v.s. en som harmoniskt är gestaltad i dur- eller molltonart)

3 motsatsen till real i vissa kompositionstekniska sammanhang – se svar, sekvens 1.
PM75
Källa: Prismas musiklexikon 1975