ton


1 kvaliteten hos den frambringade tonen ("han spelar med vacker ton")

2 tekniskt kan en ton definieras som ett ljud som kan tilldelas en viss tonhöjd

3 se kyrkoton. – Märk att ton avser den klingande tonen; dess skriftliga symbol kallas not.
PM75


i motsats till buller uppstår när en kropp bringas i regelbundna vibrationer; av vibrationshastigheten beror tonhöjden. Se vidare akustik. – I gregoriansk musik kan ton (lat. tonus) också betyda kyrkotonart eller psalmton.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985