terssläktskap


relation mellan treklanger med grundtonernatersavstånd mellan varandra. Man skiljer mellan skalegen terssläktskap och utvidgad terssläktskap, den senare ofta kallad mediantik. I skalegen terssläktskap är den tersbesläktade treklangen parallell eller kontraparallell till utgångsackordet, till tonikan C-dur alltså a-moll respektive e-moll (submediant respektive mediant). Utvidgad terssläktskap eller egentlig mediantik innebär att en treklang på tersavstånd och av samma slag som huvudackordet (t.ex. dur) inträder plötsligt och oförmedlat med en ofta betydande harmonisk färgverkan som följd. Exempelvis kan i tonarten C-dur ske en övergång från tonikan till ett E-dur, Ess-dur, A-dur eller Ass-durackord. De två första ackorden är här övermedianter, de två senare undermedianter. Är avståndet från utgångstonen stor ters kallas de huvudmedianter (E och As), vid liten ters bimedianter (Ess och A).
MO85Källa: Musikordboken 1985