tempo


(it. tid) hastigheten i utförandet av ett verk. Tempo primo eller a tempo anger att man skall återvända till utgångstempot efter en utvikning från det; tempo di... i samma tempo som (t.ex. en viss danssats); tempo giusto, exakt tempo (se dock giusto).
PM75

(ital. tid), ett musikstyckes hastighet, d.v.s. den hastighet varmed de rytmiska enheterna följer på varandra. Tempo kan exakt anges genom metronomisering (se metronom), varvid man bestämmer antalet sådana enheter i minuten. Givetvis rör det sig därvid i de flesta fall om ett grundtempo, som även om det inte föreskrivs undergår smärre skiftningar allt efter innehållet; mera sällan är en komposition avsedd att spelas i ett strikt, oböjligt tempo. Att finna det rätta tempot för en komposition och dess delar är av största vikt för att tonsättarens avsikter skall komma till sin rätt. Tyvärr är det ofta mycket svårt att avgöra vilket tempo som är det rätta, särskilt i musik som saknar metronombeteckningar och t.o.m. när sådana finns – man vet nämligen av erfarenhet att tonsättare inte alltid är helt tillförlitliga i dylika uppgifter (på grund av vankelmod, oskicklighet eller missvisande metronomer). Därför är tempot till stor del en uppfattningsfråga och en gärna och hetsigt diskuterad sådan. Man finner också häpnadsväckande divergenser mellan olika dirigenters och solisters tempoval, även i de mest välkända mästerverk (t.ex. Beethovens och Brahms' symfonier).

Tempobeteckningar brukar utsättas alltsedan 1600-talet, ibland på tonsättarens eget språk men oftast de vedertagna italienska, enligt graderingen: Adagio (Largo) – Poco adagio (Larghetto) – Andante (Molto moderato) – Andantino (Moreato) – AllegrettoAllegro – Allegro vivace – Presto – Prestissimo. Därtill kommer ofta preciserande tilläggsbeteckningar och uttryck för förändring av tempot.

Tempo di marcia [ma´rrtja], i (vanligt) marschtempo; så även många liknande uttryck. Tempo giusto [djo´sstå], (vanligen) i strikt tempo; tempo ordinario, i det normala tempot. Tempo primo eller tempo I, det första tempot. A tempo, åter i huvudtempot.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985