tempesta (ital.), tempête (fra.)


(sjö)storm, ovädersskildring; en omtyckt form av realistiskt tonmåleri, även i äldre tid före den egentliga programmusikens uppkomst. I den franska operan efter Lully spelade tempestan såsom praktfullt orkesternummer en betydande roll alltsedan Marin Marais' stora framgång därmed i Alcyone (1706). I senare musik finns berömda ovädersskildringar bl.a. i Rossinis Barberaren i Sevilla och uvertyren till densammes Wilhelm Tell, i Beethovens Pastoralsymfoni och i Wagners Den flygande holländaren. Tjajkovskij har skrivit en orkesterfantasi med titeln Stormen, och i teatermusik till Shakespeares skådespel Stormen har olika tonsättare varit inne på detta område (förspelen av Honegger, Sibelius, Gösta Nystroem).

– Tempête är också namnet på en hastig fransk dans i 2/4-takt.

MO85Källa: Musikordboken 1985