taktpinne, taktstav


(eng. baton) En pinne använd av en dirigent för att ange takt, insatser m.m. i orkestern. Taktpinnen infördes vid 1800-talets början; tidigare använde man en notrulle eller en stav som stöttes mot golvet (se Lully).
PM75

Bilden: John Philip Sousa (1911)
Källa: Prismas musiklexikon 1975