takt


En metrisk indelning av musiken, markerad på papperet som avståndet mellan två vertikala linjer, taktstreck; därav "två slag i takten" etc. Jfr. rytm.
PM75

den rytmiska grupperingen av notvärdena i (vanligen) lika stora grupper med regelbundet växlande starkare och svagare betoningar. Även varje sådan grupp, bestående av en stark taktdel och följande svagare sådana intill nästa starka taktdel, kallas takt. Takterna skiljs av lodräta taktstreck, som alltså står omedelbart före den starka taktdelen. I början av en komposition samt vid förändring av taktgrupperingen (taktväxling) anges taktarten med ett bråk eller tecknet C (= 4/4) eller (= 2/2). Taktarterna är tvådelade och tredelade (jämna och ojämna), enkla och sammansatta; de senare är regelbundna eller oregelbundna, se asymmetrisk taktart. Taktering kallas dirigentens markering av takten, vanligen med taktpinne. Se även metrik, rytm och dirigering.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985