syllabisk


syllabisk sång har en stavelse för varje ton; motsats: melismatisk.
MO85

(av grekiska syllabe, stavelse), i vokalmusik en not på varje stavelse. Motsatsen är melismatisk.
BM03Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985