svar


(lat. comes, ledsagare); i en fuga kallas det första temat dux (ledare) och det andra temat, vanligen en kvint ovanför dux, kallas svar (comes). Om svaret exakt upprepar dux ton för ton (bortsett från kvintförskjutningen) kallas comes ett realt svar; om intervallen i dux är lätt förändrade (vilket vanligen är fallet) i comes för att behålla tonarten kallas comes ett tonalt svar.
PM75Källa: Prismas musiklexikon 1975