submediant


skalans sjätte ton, t.ex. a i C-dur, ass i c-moll; kallas så därför att den ligger mellan tonikan och subdominanten (räknad nedåt), medan medianten (skalans tredje ton) ligger halvvägs mellan tonikan och dominanten (uppåt räknat).
PM75Källa: Prismas musiklexikon 1975