subjekt


brukar i musikalisk analys de för en komposition grundläggande musikaliska tankarna kallas. Termen är närmast liktydig med tema och har en särskild användning i fugans tekniska terminologi.
PM75

tema i fuga; kontrasubjekt, mottema.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985