subdominant


beteckning för skalans fjärde ton – t.ex. f i C-dur eller c-moll. Den kallas så därför att den är en av de toner som "dominerar" skalan men bygger på kvinten under (lat. sub) tonikan.
PM75

underdominant, den fjärde tonen, kvarten, i en tonart; även harmonisk funktion, enklast representerad av treklangen på denna ton; se vidare dominant.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985