strofisk


kallas en sång där samma musik upprepas för varje ny strof i dikten. Den motsatta typen, i vilken musiken hela tiden förändras, brukar kallas "genomkomponerad" (av ty. durchkomponiert).
PM75

kallas en sång som använder samma musik till alla verser; motsats: genomkomponerad.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985