stokastisk form


begrepp inom nyare musik introducerat av den grekiske tonsättaren Yannis Xenakis. Enligt Xenakis blev det med den ställning som matematiken fick i den seriella kompositionstekniken möjligt att med sannolikhetskalkyl helt frigöra tonsättaren från traditionell tankemässig belastning i fråga om kompositionsmetod. Därmed kunde den nya situationen fullt utnyttjas i och med att det musikaliska förloppet framställdes som en oändlig mängd varianter i stället för som tidigare uppbyggt av separata byggstenar till vissa mönster. Detaljerna skulle således mista sina egenvärden och endast kunna betraktas som delar i en klangmassa. Jfr. global form.
MO85Källa: Musikordboken 1985