stick


(eng. bridge eller release) inom jazzen beteckning för B-delen i schemat A-A-B-A i en rad s.k. standardmelodier, t.ex. Perdido och Stompin' at the Savoy.
PM75

(på engelska = the bridge), mellandel i populärmelodi, d.v.s. B-delen i den vanliga 32-taktersformen AABA.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985