steel band alt. steelband


(engelska av steel, stål), orkester av steelpans (oljefat), särskilt vanliga på Trinidad. Repertoaren är mångsidig och består av populärmusik, latinamerikansk musik (t.ex. calypso), västerländsk konstmusik m.m.
BM03Källa: Bonniers musiklexikon 2003