stamtoner


de förteckenlösa tonerna c d e f g a h; motsvarar C-durskalan och utgör de olika kyrkotonernas grundläggande tonförråd.
PM75

brukar man kalla tonserien c d e f g a h, d.v.s. de förteckenslösa tonerna (C-durskalans toner).
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985