stämföring


(eng. part-writing, ty. Stimmführung) uppläggningen av en komposition så att varje stämma (se stämma 2) framskrider i samklang med de övriga.
PM75

utformandet av de separata stämmor som tillsammans bildar en flerstämmig sats. Ju mer polyfon stil, desto större krav på varje stämmas självständighet och melodiska meningsfullhet; dock spelar stämföring en viss roll även i rent harmonisk sats. Stämföringsläran kallas kontrapunkt.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985