staccato


(it., åtskilt) föredragsbeteckning som anger korta toner, klart åtskilda från de föregående och efterföljande; de anges i notskrift med punkter över noterna.
Superlativform: staccatissimo.

PM75

[stakka´tå] (ital.), avskilt; betecknar förkortande av notvärdena, så att större eller mindre pauser uppstår mellan tonerna. Olika grader av staccato beror på graden av förkortning och även på skarpare eller mjukare ansättning av tonerna; huvudformerna betecknas med punkter (... = måttligt stackato, i äldre musik halva notvärdet ton och halva paus) och med kilformiga tecken ( = stark förkortning, skarp ansats). Staccatissimo, ytterst staccato. Hos stråkinstrumenten frambringas talrika skiftningar av staccato genom olika stråkarter (spiccato av varierande karaktär, détaché, martellato, fast staccato, flygande staccato etc.). Jfr. artikulation.
MO85


.
Länkar: staccato
Länkar kontrollerade 2012-11-10
.
  Staccato i engelska Wikipedia
Staccato i svenska WikipediaKällor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985
MusikSök 1998-2017