sruti


(bordun). I mycket av den indiska musiken, både folkmusik och klassisk, är idén om bordunen central. En oföränderlig ton eller grupp av toner mot vilken melodin rör sig. Sruti markerar det tonala centrat – gravitationscentrat – för melodin och dess raga. Den är som den tomma vita filmduken på vilken bilder, handlingar och färger projiceras; duken gör i grunden ingenting, men utan den skulle filmen vara förlorad, projicerande ut i intet.

Instrument: sruti-box, tambura, harmonium, synth.

WoM96Källa: Worlds of music 1996